10 augusti 2008

144l Växtkar

Växtkaret uppstartat idag. Ursäkta för de fula reflexerna i glaset och på några bilder smutsiga rutor. Det kunde ha dokumenterats bättre, men så här blev det: 1. Tomt 144l akvarium. 2. ADA Power Sand Special S, halva påsen använd.
3. ADA Bacter 100, ADA Tourmaline BC och ADA Clear Super i nästa lager.
4. ADA AquaSoil Amazonia, ungefär 12 liter användes totalt.
5. De första Mini Landscape stenarna i akvariumet.
6. Alla Mini Landscape stenar utplacerade.
7. All rådasand är på plats.
8. Scapen är klar!
Väldigt klart vatten med tanke på att akvariumet fylldes med vatten idag. Stenarna som ligger ovanpå Red Moor rötterna är bara där tillfälligt för att rötterna inte flyter upp. De får ligga så ett par dagar innan rötterna sugit åt sig tillräckligt mycket vatten så att de ligger kvar på bottnen själva.
Fluval 405 med filtermaterial och CO2-anläggning är också igång. Jag kommer inte att använda pH-controllern till att börja med eftersom att Point Four-diffusern producerar en väldigt fin dimma av CO2-bubblor som inte påverkar vattnet pH lika mycket. Då blir det svårt att använda en pH-controller.
Sen kommer också givetvis mer växter!

Inga kommentarer: