7 februari 2020

Årsdag

Kuben har varit igång ett år vid det här laget och har fått en slags balans, åtminstone under vinterhalvåret. Helt ärligt vet jag inte om detta akvarium tar mindre tid att sköta än motsvarande high tech. Det blir lite alger att pilla bort varje vecka, även om de växer under kontrollerade former. Det som är trevligt är att slippa utrustningen, som även gör akvariet helt ljudlöst.

Första additionen till den nuvarande hardscapen var att placera tre mindre red moor-rötter i framkanten. De har nu delvis lindats in i weeping mossa samt införskaffad Anubias var. nana "Pangolino".
Nu var det även dags att byta ut den tjocka mossan som satt i förgrunden, den växte tyvärr aldrig horisontellt som jag hade räknat med. Jag har lagt 3 mindre stenar i framkanten, men är inte säker på placeringen. Kommer eventuellt hamra upp stenarna i flis för en naturligare look. Det hela blev lite väl mossigt och igengrott, så därför byttes weeping mossan, som jag tvivlar på verkligen är av nämnda sort, delvis ut mot mer Marsilea samt Micranthemum "Monte Carlo". Återstår att se om sistnämnda klarar sig utan tillsatt kolsyra. 
Båda arterna av Potamogeton växer i väldigt ojämn takt, ibland skjuter de iväg långa stänglar, men nu verkar den ha nöjt sig med några få blad längs botten av akvariet. Oklart om dessa lyckas överleva i det långa loppet och osäker på varför de inte trivs bättre, kanske har något att göra med EasyCarbo. 
Proserpinaca palustris växte, men inte tillräckligt snabbt för att undvika att bli täckt av alger. Den togs därför bort ur floran. 

Kampfiskparet verkar trivas ihop utan större konflikter. De har försökt leka, utan någon skymt av yngel dock. 

24 september 2019

Efter värmeböljorna

Det har varit en varm sommar i Tyskland med 40 °C under flera dagar, vilket lett till en större algtillväxt. Nu när sommaren övergår till höst och mina skötselrutiner blivit kontinuerliga igen, så har läget åter stabiliserats. En gång i veckan byter jag 50-80% vatten, skrubbar rutorna och ansar växterna vid behov.

Nya växter som tillkommit är Eriocaulon sp. "Feather Duster", Anubias var. nana "Mini mini" och Ceratopteris thalictroides från Aquasabi, 2 sorters Potamogeton hämtade från Genevesjön samt Proserpinaca palustris.
Eriocaulon är generellt väldigt känsliga och kräsna, men denna sort ska tydligen fungera bra utan tillsats av kolsyra. Det började med att den tappade nästan alla blad och det tog ett tag innan den började producera nya blad, men nu verkar det som att den växer långsamt och verkar bli ungefär 20 cm hög. En fördel med denna gräsliknande växt är att den inte sprider sig snabbt, vilket ofta är fallet annars.
Potamogeton perfoliatus var en favourit från mina tidigare akvarium, som är en riktigt snabbväxande stängelväxt som också skjuter utlöpare intressant nog. Jag tror att det är någon liknande art jag hittade i Schweiz i somras. Även en annan växt med liknande växtsätt hittades på samma plats, men med mycket smalare blad som blir gräslik. Dessa verkar även växa bra i mitt akvarium, som nog var i behov av fler snabbväxare. De verkar dock stunta sedan ett par veckor och har fått något röda toppar, vilket skulle kunna vara tecken på näringsbrist. Därav har jag just börjat dosera Aqua rebell makro basic (NPK) samt mikro basic (Eisen) på halv rekommenderad dos för akvarium utan tillsatt kolsyra, ska bli intressant att se effekten av detta.

Andmaten har underligt nog inte överlevt, kanske beror det på EasyCarbo eller den konstanta hinnan på vattenytan. Hygrophila pinnatifida har tagits ut ur akvariet, den övergick aldrig helt till submers form. En ny in vitro kruka har nyligen införskaffats och det verkar redan som att den växer bättre i och med att växten redan är odlad i submerst format och placerats i akvariet där den kommer få mer ljus än tidigare.
Kampfisken verkar trivas bra, nu i sällskap av en Neritina snäcka och sedan ett par veckor har han bott med en kampfiskhona. Trots en del fatjer de första dagarna verkar de trivas ganska bra ihop och jag hoppas att det ska kunna bli en långvarig relation.

9 juni 2019

Invånare

Det som helt klart begränsar val av djur i akvariet är hur kompatibla de är med kampfisken. Jag har provat några tigerräkor som hade en bra storlek direkt ifrån butiken, men även dessa har till stor del konsumerats. Några räkor finns kvar, men gömmer sig konstant.

Det som verkar fungera är snäckor. Även om kampfisken bråkar med snäckorna är det inget som varit ett problem. De två Neritina snäckor jag skaffat är dessutom effektiva algätare. Hoppas bara att de inte kommer lägga för många ägg, som brukar vara svåra att få bort från inredningen.
På tal om alger verkar min strategi ha fungerat ganska bra. Cyano och de två gröna håralger jag fajtas med (en finare och en med grövre "hårstrån") har överlag minskat i tillväxt och mängd.
Tyvärr misstänker jag att det kommer krävas fler åtgärder för att helt undanröja algerna. Ett problem med denna uppsättning är avsaknaden av filter. Varje vecka suger jag upp mulm som fastnar i mossan. Ett filter hade undvikt att detta fastnar i växterna och bildar en groplats för alger, dessutom hade vattencirkulation antagligen hjälpt mot cyanobakterierna.
H. pinnatifida har inte helt övergått i submers form och har angripits av en del alger på grund av den långsamma tillväxten. Ändras inte detta snart kommer de få kvarvarande stänglarna ryka.
Även Riccardian har växt dåligt och angripits av mycket alger, den har därför tagits bort från akvariet.
Jag har istället skaffat flytväxten andmat, av många ansedd ett rent ogräs, för att dels öka konkurrensen med algerna och blockera ljuset från den aningen för kraftiga lampan.
Fler snabbväxande växter kommer att införskaffas för att motverka algtillväxt. Jag har också noterat att växter med kraftigt rotsystem verkar trivas bättre och kunna ta upp näring från soilen, därför kommer fler sådana växter att planteras in.
Min lokala akvariebutik, under 100 meter från min lägenhet, har fått in ett gäng intressanta Bucephalandra. Jag köpte sorten sp. "Brownie Jande" som nu är planterad i ett utrymme mellan stenarna. Ska bli intressant att se hur den utvecklas i submers form.

15 april 2019

Algbekämpning

Cyanobakterierna började växa till i ett hörn av akvariet och efter en tids fajt har de täckt min matta av Marsilea. De gröna håralgerna har jag under kontroll, men det hade varit skönt om jag slapp plocka bort dem ur mossan varje vecka. 
Jag har nu bestämt mig för att dosera EasyCarbo. Denna produkt innehåller en polymeriserad isomer av glutaraldehyd, som används som alternativ till koldioxid i växtakvarium. Denna produkt har alltså inte samma riskförteckning som ren glutaraldehyd, som i hög koncentration är giftig, korrosiv och används som desinfektionsmedel. Polymeren dekomposerar till koldioxid i akvariet och kan på så vis gynna växterna. Denna process konsumerar syre vilket kan bli problematiskt i ett akvarium utan cirkulation, men jag har under hela veckan mellan vattenbytena bubblande växter och med en kampfisk ser jag ingen större fara med möjlig syrebrist. Akvariets bakteriekultur och andra invånare kan ta stryk vid för hög dosering på grund av toxisk effekt, så jag kommer sikta på halva rekommenderade dosen. 

Dessutom har jag dragit ned på belysningstiden från 11.5 till 10 timmar. Detta är känt ett knep för att minska algtillväxt. Den optimala belysningstiden för ett växtakvarium har man experimentellt kommit fram till genom erfarenhet där växternas tillväxt gynnas mer än algernas och verkar ligga någonstans mellan 8-10 timmar. Växter och alger har olika dygnsrytmer (circadian rhythm), vilket innebär att de kan utföra fotosyntes olika länge under ett dygn och därefter behöver vila. Detta kan jämföras med hur mycket sömn olika djurarter behöver under ett dygn för att kunna vara aktiva under dagen. Det verkar alltså som att alger har en längre dygnsrytm och kan ta till vara på näring och ljus efter att växterna slutat fotosyntetisera efter ett antal timmars belysningstid. 
Jag tror att 6W LED är aningen kraftig för detta akvarium. En svagare lampa hade nog varit optimalt, men jag kommer försöka hålla flytväxter (H. leucocephala) för att minska belysningen och behålla samma lampa. 

14 mars 2019

Körsbärsräkor

Det blev till slut ett gäng körsbärsräkor av typen "Red Sakura" vilka nu bott in sig i akvariet under några dagar. Tyvärr har kampfisken redan konsumerat en av dessa delikatesser, så framtiden för kvarvarande är fortfarande lite oviss även om intresset minskat.
Jag fajtas med någon typ av grön håralg, som jag brukar borsta bort från stenar och växter med en tandborste. Lite cyano har också börjat växa ovanpå substratet. Det verkar som att 6W LED är lite väl kraftigt för ett low-tech i denna storlek. Därför har jag låtit Hydrocotyle leucocephala agera flytväxt. Detta ger skugga och en snabb tillväxt som ska förhindra alger. Dessutom har jag planterat in Hygrophila pinnatifida, som efter att den övergått till submerst format ska fästas vid stenarna. Även om detta är en ny art för mig, så kommer det nog vara en av de snabbare växande arterna i mitt akvarium. Förhoppningsvis behöver den inte trimmas allt för ofta. Redan en vecka in har den dock börjat tappa emersa blad och jag har förstått att den kan vara lite kinkig att ställa om sig till submers tillväxt. Det verkar dock som att sidoskotten växer bättre än topparna.

Så länge räkorna får vara ifred kommer de också hjälpa till med algbekämpningen tillsammans med att de äter upp foderrester som hamnar på botten och kan på så vis hålla vattenkvaliteten stabilare. Kampfisken är inte så värst förtjust i pellets, därför hamnar dessa ofta på botten och borde passa som foder även till räkorna.
5 veckor efter uppstart så har det ändå växt in fint tycker jag. Både flame och weeping mossa har växt över till submerst format och jag har därför klippt bort de emersa delarna, som också blivit bruna. De nya topparna har limmats tillbaka på stenarna och kommer snart växa ihop till en snygg vägg och täcka de limmrester som för tillfället syns tydligt. Tanken är att trimma mossan ännu hårdare för en kompakt tillväxt, men jag vill först få bot på algerna.

23 februari 2019

Kampfisk

Akvariumet är nu inkört med JBLs bakteriekultur och vattnet testat av akvariebutiken för att konstatera att nivåerna av nitrit och nitrat ligger inom gränserna för att tillsätta fisk. Det var även intressant att få reda på att kranvattnet här innehåller runt 15 ppm nitrat, vilket borde gynna växterna även om jag misstänker att det kan skapa en obalans mellan näringsämnena.
Ännu en växt har introducerats, nämligen Riccardia chamedryfolia, som jag limmat fast mot stenarna. Den ska vara väldigt långsamväxande och jag hoppas att den ska trivas utan tillsatt kolsyra.
Jag har aldrig tidigare haft en kampfisk, så detta ska bli en spännande bekantskap. Det kommer bli en varierad fodring med Tropicals Betta granulat, fryst artemia och levande vita mygglarver. Dessutom finns det några enstaka vita små kräftdjur simmandes runt i mitt akvarium som jag hoppas att den så småning om kommer hitta.
Jag funderar redan på att tillsätta körsbärsräkor till akvariet, men jag ska låta kampfisken bo in sig först och se till att vattenvärdena blir riktigt stabila. Risken är att räkorna enbart blir ett ämnestillskott för kampfisken, men det får bli ett experiment. 
Även om temperaturen i akvariet (21-22 C) är i underkant av vad som är rekommenderat för en kampfisk, så är alla andra förhållanden optimala. Så länge han inte visar tecken på att må dåligt, så tror jag att det ska gå fint att behålla kampfisken.