22 november 2011

Torrmix 2.0

Jag har blandat en ny torrmix, enligt följande recept:
  • 53 g KNO3
  • 3 g KH2PO4
  • 6 g NutriSI
  • 58 g K2SO4
Jag doserar 0.9 krm (eller snarare 1 krm) av denna torrmix i mitt 36l akvarium och får följande värden:
  • 9 ppm NO3
  • 0.6 ppm PO4
  • 0.1 ppm Fe
  • 13.1 ppm K
Jag har dragit ned på halten mikronäring eftersom att jag i denna layout inte har några växter som tenderar att bli röda och därmed förbrukar mina växter inte lika mycket järn.
Jag har ökat halten nitrat för att minska risken för att få cyanoalger. Mer krävande växter kan stunta (sluta växa) vid för höga halter av nitrat, dock ligger 9 ppm NO3 under 10 ppm, vilket jag sedan tidigare erfarit som gränsen för vad vissa växter klarar att växa i. Därför borde det vara optimalt ändå.
Jag struntade helt och hållet i Mg och Ca. Jag har aldrig haft problem med att mina växter haft brister av Mg eller Ca tidigare, så det borde gå bra även denna gången.
Om jag gör en ny scape med mer krävande och röda växter, så kommer jag istället att använda min första torrmix.

Inga kommentarer: