17 oktober 2007

ADA Aquascaping Contest 2007 - Katalog

Min katalog, med alla bidrag till ADA Aquascaping contest 2007 kom idag =) Verkligen kul! Det enda kassa var ju att jag blev rankad #1051 ;)

1 kommentar:

defdac sa...

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavundsjuk =)